+38 (098) 254-15-15
+38 (093) 254-15-15

Рабочие дни:

Пн. -  Пт. : с 9:00 до 18:00

В нерабочее время оставляйте
заявки нам на почту

burovaja.ua@gmail.com

Інструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод
              дозволів на видобування підземних вод
          

Інструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод

 

               

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
                            Н А К А З
 
 N 79 від 28.07.94                                          Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                                                           юстиції України
                                                                          5 вересня 1994 р.
                                                                          за N 210/420
 
     { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                  охорони навколишнього природного середовища
       N 12 ( z0105-09 ) від 19.01.2009 }
 
          Про затвердження Інструкції про порядок видачі
              дозволів на видобування підземних вод
 
 
     Відповідно до  Закону  України  "Про  охорону   навколишнього
природного  середовища"  (  1264-12  ) та Указу Президента України
"Про управління в галузі використання і охорони надр України"  від
30  квітня  1992  року  N 287/92,  а також виходячи з необхідності
чіткої  організації  проведення  робіт  по  видачі   дозволів   на
видобування  підземних  вод  у   системі   Мінприроди      України
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок  видачі  дозволів  на
видобування підземних вод  (додається).
     2. Довести  Інструкцію  до  відома  та  використання в роботі
органам Мінприроди   України   на   місцях   та    заінтересованим
міністерствам і відомствам.
     3. Органам Мінприроди України на місцях  здійснити  перевірку
водокористувачів щодо  наявності  у них дозволу на виконання робіт
по видобуванню підземних вод.
     4. Контроль за  виконанням   наказу  покласти  на  заступника
Міністра В.Я.Шевчука.
 
     Міністр                            Ю.Костенко
 
                                           ЗАТВЕРДЖЕНА
                                  наказом Міністерства охорони
                                  навколишнього     природного
                                  середовища України
                                  від 28 липня 1994 р. N 79
 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ
            про порядок видачі дозволів на видобування
                          підземних вод
 
                      1. Загальні положення
 
     Ця Інструкція  розроблена  відповідно  до Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" (  1264-12  ),  Указу
Президента України "Про управління в галузі використання і охорони
надр України" від 30 квітня 1992 року N 287/92 і визначає  порядок
видачі  дозволів  на  проведення робіт,  пов'язаних з видобуванням
підземних вод в Україні.
 
     1.1. Дозвіл на проведення робіт,  пов'язаних  з  видобуванням
підземних   вод  -  це  офіційний  документ,  що  засвідчує  право
підприємств,  установ,  організацій та громадян на виконання робіт
по  проектуванню,  бурінню,  ремонту експлуатаційних свердловин на
воду, проведення тампонажних робіт.
     1.2. Дозвіл,  пов'язаний  з   видобуванням   підземних   вод,
видається на:
     - проектування водозаборів підземних вод;
     - буріння    експлуатаційних   свердловин   по   видобуванню
підземних вод;
     - ремонт експлуатаційних на воду свердловин;
     - проведення тампонажних робіт.
     1.3. Дозвіл на експлуатацію водозаборів та експлуатаційних на
воду  свердловин  видаються  водокористувачам  органами Мінприроди
України у відповідності з постановою  Кабінету  Міністрів  України
від  10.08.92  р.  N  459  ( 459-92-п ) із змінами і доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1994
р. N 268 ( 268-94-п ).
     1.4. Видачу  дозволу  на проведення пошуку і розвідки родовищ
корисних копалин покладено на Держкомгеології України.
     1.5. Основною метою видачі дозволу є:
     - упорядкування  робіт  по бурінню експлуатаційних свердловин
на воду;
     - проведення  бурових,  ремонтних робіт та робіт по тампонажу
свердловин на високому професійному рівні з використанням сучасних
засобів  виробництва,  які забезпечуть довгострокову та екологічно
безпечну експлуатацію свердловин на воду;
     - попередження забруднення підземних вод.
     1.6. Право   на   одержання   дозволу  на  проведення  робіт,
пов'язаних  з  видобуванням  підземних  вод  мають   підприємства,
установи,  організації  незалежно  від  їх підпорядкування та форм
власності,  а також громадяни,  у тому числі іноземні юридичні  та
фізичні особи.
 
                    2. Умови видачі дозволів
 
     2.1. Суб'єктам  підприємницької діяльності,  що звернулись за
дозволом на  виконання  декількох  видів  робіт  при  відповідному
обгрунтуванні видається один дозвіл на комплексне виконання робіт,
пов'язаних з видобуванням підземних вод в Україні.
     2.2. Діяльність по видобуванню підземних вод до глибини  20 м
для господарських та побутових потреб власниками земельних ділянок
здійснюється без дозволів.
     2.3. Погодження умов видачі  дозволу  або  рішення  про  його
відмову  приймається  в  термін  до  30  календарних  діб  від дня
одержання документів.
     2.4. Термін дії дозволу 5 років.
 
                   3. Порядок видачі дозволів
 
     3.1. Дозвіл  на  право   проведення   робіт,   пов'язаних   з
видобуванням   підземних  вод  видається  Мінприроди  України  при
наявності документів згідно додатку 1.
     3.2. Документи,  що подаються до Мінприроди України,  повинні
бути   погоджені   з   територіальними   державними   геологічними
підприємствами при виконанні робіт на території конкретної області
- згідно додатку 2.
     3.3. Юридичні та фізичні особи, які бажають виконувати роботи
по    проектуванню,    бурінню,    тампонажні    роботи,    ремонт
експлуатаційних свердловин  на  воду  несуть  відповідальність  за
об'єктивність поданих даних.
     3.4. Видача дозволу здійснюється по формі згідно додатку 3.
     3.5. У випадках відмови від розгляду матеріалів органом, який
погоджує або недотримання ним встановлених термінів  їх  розгляду,
питання  про  можливість  видачі  дозволу  приймається  Мінприроди
України самостійно.
     3.6.  Ведення обліку видачі  дозволу   здійснюється  органом,
який  його  видає.
 
           4. Зміна умов та характеру проведення робіт
            по видобуванню підземних вод та скасування
                             дозволу
 
     4.1. При необхідності у зміні умов  та  характеру  проведення
робіт користувач дозволу повинен одержати новий дозвіл.
     Користувач повинен  дати  обгрунтування   по   переоформленню
дозволу та подати документи передбачені додатком 1.
     4.2.  Дозвіл може бути анульовано   у випадках:
     - ліквідації підприємства,  установи,  організації - власника
дозволу;
     -  перепрофілювання виробничої  діяльності;
     -  прострочення терміну дії дозволу;
     -  невиконання умов дозволу.
     4.3. Переоформлення  дозволу  та його скасування здійснюється
органом, який його видав.
     4.4. Спірні питання,  які пов'язані з видачею,  використанням
та скасуванням дозволу на усі види діяльності в галузі видобування
підземних  вод,  можуть  бути  передані  на  розгляд  до  суду або
арбітражного суду.
 
                                                Додаток 1
                                         до Інструкції про порядок
                                         видачі     дозволів    на
                                         видобування підземних вод
 
                             ПЕРЕЛІК
        матеріалів,  що  подаються  до  Мінприроди України
        на  одержання  дозволу  на  право проведення робіт
        по проектуванню, бурінню, ремонту  експлуатаційних
        свердловин на воду та проведення тампонажних робіт
 
     1. Заява  з  повним  найменуванням  і  реквізитами  виконавця
робіт, передбачений вид (види)  діяльності.
     2. Документ,   який   підтверджує,  що  предметом  діяльності
заявника є  роботи  визначені  в   п.   1.2.   (   копія   статуту
підприємства).
     3. Перелік одиниць власної технічної бази.
     4. Відомості про склад фахівців та їх кваліфікаційний рівень.
     5. Дані про наявність системи контролю якості.
     6. Документ   про   державну   реєстрацію   (  для  суб'єктів
        підприємницької діяльності).
     7. Погодження з Державними управліннями охорони навколишнього
природного середовища Республіки Крим,  по області,  міст Києва та
Севастополя.
     8. Погодження  з  територіальними  органами   Держкомгеології
України.

           

  МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов G Analytics
сайт создан компанией веб студия